Realizujemy projekt "Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2016

Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius” ma przyjemność poinformować, że wspólnie z grupą nieformalną „Dobre Wsparcie na Starcie” utworzoną przy Szkole Podstawowej nr 6 im. L. Waryńskiego w Słupsku przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą: „:Prawa dziecka – jeden świat, jedna przyszłość”.

Pomysł na napisanie projektu powstał z inicjatywy w/w grupy nieformalnej, z myślą o próbie zapobiegania wzrostowi negatywnych zachowań wobec dzieci, szczególnie niepełnosprawnych i z dysfunkcjami, nagminnemu łamaniu ich praw we współczesnym świecie, przede wszystkim w dobie terroryzmu i migracji.

Zasadniczym celem zadania jest: ukazanie dzieciom ich praw, uczenie tolerancji wobec osób z niepełnosprawnościami, kształtowanie szacunku wobec innych ludzi oraz promocja pozytywnych modeli zachowań w społeczeństwie.

W ramach projektu realizowane będą takie działania jak:

  1. Konkurs plastyczny „Szczęśliwy świat – szczęśliwe dziecko”, przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych (5-9 lat i 10-13 lat);
  2. Konkurs literacki „Jak naprawić świat – dziecięce marzenia”, poświęcony prawom dziecka, również w dwóch kategoriach wiekowych;
  3. Konkurs informatyczny „Znam swoje prawa” polegający na przygotowaniu prezentacji multimedialnej.
  4. Festyn dla społeczności lokalnej zorganizowany w ramach międzynarodowych obchodów Dnia Dziecka, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki konkursów. W czasie festynu odbędą się zajęcia sportowe i gra terenowa dla uczestników, a uczniowie zaprezentują przedstawienie teatralne na temat praw dziecka.

Ponadto w czasie trwania projektu odbędą się  warsztaty dla uczniów pt. „Tacy sami” mające na celu uświadomienie dzieciom, szczególnie tym z rodzin dysfunkcyjnych ich praw, a także kształtowanie postawy empatii i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Warsztaty poprowadzi psycholog z Fundacji „Radius”.

Powyższe konkursy skierowane są do uczniów szkół podstawowych w Słupsku. W festynie, natomiast mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane tematyką projektu.

Serdecznie zapraszamy

„Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Logo Akumulatora SpołecznegoLogo Centrum Inicjatyw obywatelskich SłupskLogo Fundacji Logo i informacja o dofinansowaniu przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich