Fundacja Radius

Nasi Partnerzy

Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Fundacja "Radius" jest członkiem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

FDC jest platformą współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm komercyjnych, które działają w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. U podstaw działalności forum leżą przekonania, że:

Logo FDC

Akces Lab

Akces Lab zajmuje się szeroko rozumianym badaniem dostępności (accessibility) i udostępnianiem wszystkiego, co tylko powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Eksperci Akces Lab są doświadczonymi specjalistami w kwestiach dostępności serwisów internetowych, ich działania mające na celu tworzenie dostępnej przestrzeni, zarówno wirtualnej jak i realnej, oparte są na pracach wykonywanych przez osoby o różnych niepełnosprawnościach. Eksperci Akces Lab są osobami niepełnosprawnymi i współpracują z osobami niewidomymi, niesłyszącymi, osobami mającymi problemy ruchowe, słabowidzącymi, dyslektykami by dostosowywać świat dla innych ale i dla nich samych.

zapraszamy do odwiedzenia strony www.akceslab.pl

Logo Akces Lab