Fundacja Radius

W Słupskim Tyglu

14 marca 2016

Fundacja Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Radius” Zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pod nazwą:

„W Słupskim Tyglu – warsztaty edukacyjne przybliżające kulturę mniejszości narodowych osobom niepełnosprawnym”.

Projekt skierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców miasta Słupska posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Celem zadania jest zapoznanie osób niepełnosprawnych z dziedzictwem kulturowym i historycznym grup mniejszościowych zamieszkujących w mieście i regionie.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w zajęciach praktycznych między innymi kulinarnych i plastyczno-artystycznych oraz w tak zwanych spotkaniach z kulturą, podczas których odbędą się wykłady i spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt:

Telefoniczny: 603 086 506

e-mailowy: biuro@fundacjaradius.qinfo.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Słupsk.

Logo miasta SłupskLogo Fundacji Radius